Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Hjelp »   Hjelp 

Hjelp med Hattrick

Handboka

Alt du treng å vita om korleis Hattrick verkar, kan du finna i Handboka.

Forum

I Hattrick-foruma finst det eit eige forum for alle spel-relaterte spørsmål.

Spelsjefar

Våre frivillige Spelsjefar gjer Hattrick til eit rettvist og hyggjeleg spel for alle. Stikk innom Spelsjefsidene for å lesa meir om kva spelsjefane gjer, og for å melda frå dersom du har mistanke om juks.

Om Supporter

Les meir om dei ekstra funksjonane du kan få ved å verta Hattrick Supporter. Ein Supporterpakke gjer Hattrick artigare å spela, samstundes som du støttar den vidare utviklinga av spelet.

Kontakt oss

Kontakt oss om du har spørsmål omkring Hattrick.

 
 
Server 096