Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Handbok for nybyrjarar

Dette er den korte rettleiinga til Hattrick. For meir detaljert informasjon, gå til Handboka.

Handbok for nybyrjarar

Du er manager og har kontroll med alt som har med klubben å gjera. Du legg taktikk og strategi, avgjer kva som skal trenast og vel kva spelarar som burde spela. Du kjøper og sel spelarar, investerer i stadionutbetringar og mykje meir.


Pengar

Pengar er viktig, så tenk nøye på korleis du vil bruka dei. Eit godt råd er å ikkje bruka noko pengar før du veit kva som er viktig og kvar du best har nytte av pengane.

Du tener pengar frå kampar, sponsorar, tilhengjarar og sal av spelarar, og dei vert nytta til å dekka utgiftene dine til spelarløn, tilsette, vedlikehald av stadion - men òg til investering i nye spelarar og utbetring av stadion.
Førre side 1 2 3 4 5 6 Neste side
 
 
Server 095